Kosmetyk skuteczny, ale czy bezpieczny?

2020-10-29 | Magdalena Dzienisik, Surowce i szczypta chemii

Kosmetyk skuteczny, ale czy bezpieczny?

2020-10-29 | Magdalena Dzienisik, Surowce i szczypta chemii

Każdy z nas sięgając po produkt kosmetyczny chce być pewien, że jest on bezpieczny. Jest to kwestia najważniejsza zarówno dla konsumentów jaki i producentów. W Polsce i całej Unii Europejskiej odpowiedzialność za kosmetyki wprowadzone na rynek ponosi tzw. osoba odpowiedzialna, najczęściej jest to producent (dystrybutor). Bezpieczeństwo kosmetyków jest bardzo rygorystycznie regulowane przepisami prawa, gdzie dokumentem nadrzędnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1223/2009. Regulacja ta narzuca na osobę odpowiedzialną za produkt kosmetyczny szereg obligatoryjnych wymagań i obowiązków, zgodnie z poniższą zasadą:

Kosmetyk wprowadzony do obrotu, używany w normalnych lub w innych dających się przewidzieć warunkach, z uwzględnieniem w szczególności jego wyglądu, prezentacji, oznakowania, wszelkich instrukcji użycia oraz innych wskazówek lub informacji pochodzących od producenta, nie może zagrażać zdrowiu ludzi.

Dobór składników kosmetyku

Już na etapie doboru surowców do danego produktu kosmetycznego zwraca się uwagę na ich zgodność z obowiązującym prawem. Nad bezpieczeństwem składników kosmetyków czuwa Komisja Europejska oraz organ doradczy – Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS). Przede wszystkim każdy składnik musi być dopuszczony do stosowania w kosmetykach. Każdy surowiec powinien posiadać dokumenty potwierdzające jego: dokładny skład, pochodzenie, profil toksykologiczny, czystość mikrobiologiczną i ewentualną zawartość zanieczyszczeń. Producenci zwracają też uwagę by surowce miały potwierdzenia o: nie wykonywaniu testów na zwierzętach, braku alergenów, czy substancji kancerogennych, mutagennych lub teratogennych.

Ważne opakowanie

Kolejnym kluczowym aspektem jest dobór odpowiedniego opakowania, które jest kompatybilne z daną masą kosmetyczną. Dlatego niezbędne jest sprawdzenie kompatybilności materiału, z którego wykonano opakowanie z docelową masą kosmetyczną. Oznacza to, że składniki kosmetyku, w żaden sposób nie mogą wchodzić w reakcję z przeznaczonym dla niej opakowaniem, jak i odwrotnie.

Testy i badania kosmetyku

Następnie dla potwierdzenia bezpieczeństwa kosmetyków przeprowadza się szereg testów:

  • stabilności i starzenia masy kosmetycznej – czyli testy polegające na sprawdzeniu właściwości fizyko-chemicznych masy w różnych temperaturach w zadanych okresach czasu.
  • czystości mikrobiologicznej – wykrywają bakterie, wirusy czy grzyby;
  • dermatologiczne – pozwalają stwierdzić obecność lub brak właściwości uczulających czy drażniących danego kosmetyku,
  • aplikacyjne – wykonuje się je na określonej grupie probantów. W ten  sposób sprawdza się użycie kosmetyków w warunkach docelowych
  • aparaturowe – potwierdzają deklarowane działanie produktu kosmetycznego;
  • obciążeniowe – czyli badanie układu konserwującego, pozwala ono sprawdzić, czy dane konserwanty odpowiednio chronią kosmetyk przed drobnoustrojami
  • oznaczenie współczynnika SPF – w przypadku kosmetyków przeciwsłonecznych, wykonuje się również pomiar skuteczności filtrów UV.
Kosmetyk przed wprowadzeniem do sprzedaży podlega wielu testom oceny bezpieczeństwa i skuteczności

Co to jest GMP?

W bezpieczeństwie produktu kosmetycznego istotną rolę odgrywa proces produkcyjny. Dlatego wytworzenie kosmetyków i ich pakowanie musi odbywać się zgodnie w Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP), która narzuca producentom szereg wymagań i procedur.

Najważniejszym aspektem odpowiadającym za bezpieczeństwo kosmetyku jest jego ocena bezpieczeństwa. Dlatego przed wprowadzeniem do obrotu każdy kosmetyk podlega rygorystycznej i indywidualnej ocenie bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami prawa ocena bezpieczeństwa obejmuje analizę toksykologiczną składników (ich możliwe interakcje) oraz analizę informacji na temat produktu, np. stopnia kontaktu produktu z ciałem człowieka, czy oznakowanie produktu na opakowaniu docelowym. Stopień kontaktu to inaczej sposób aplikacji: ilość i częstotliwość stosowania produktu oraz części ciała, na które kosmetyk ma być stosowany. Ocenę bezpieczeństwa przygotowuje się pod kątem konkretnej grupy konsumentów, dla których przeznaczony jest dany kosmetyk.

Nad wszystkim czuwa Safety Assessor

Ocenę bezpieczeństwa przeprowadza wykwalifikowany specjalista tzw. Safety Assessor, który odpowiada za rzetelne jej wykonanie. Ta dokładna analiza końcowego produktu ma dać gwarancję, że kosmetyk, stosowany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia, w warunkach możliwych do przewidzenia nie stanowi dającego się przewidzieć ryzyka i zagrożenia dla zdrowia ludzi. W razie potrzeby (zmiany w składnikach i produkcie kosmetycznym) każdą ocenę bezpieczeństwa należy na bieżąco aktualizować.

Jak widać proces oceny bezpieczeństwa kosmetyku jest długi i pracochłonny. Kupując kosmetyk z legalnego źródła, używając go zgodnie ze wskazówkami na etykiecie możemy być pewni, że taki produkt jest dla nas bezpieczny.

BANDI COSMETICS

Bezpieczeństwo i skuteczność kosmetyków to dla nas podstawa

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Magdalena Dzienisik

Magdalena Dzienisik

Dyrektor Badań i Rozwoju

Jestem chemikiem i technologiem. Od lat specjalizuję się w opracowywaniu zaawansowanych preparatów kosmetycznych. Obecnie zarządzam pracownią laboratoryjną oraz odpowiadam za innowacyjny proces twórczy i poprawne spełnianie wymagań legislacyjnych stawianym wyrobom kosmetycznym wprowadzanym na rynek. W pracy cenię przyjazną atmosferę, chęć działania, współpracy, spokój oraz poczucie panowania nad wszystkimi zadaniami. Jestem dociekliwa i kreatywna! Lubię czasem oderwać się od chaosu i przez chwilę na nowo się zastanowić.

W wolnych chwilach namiętnie uprawiam różne formy ruchu, uwielbiam sprawiać sobie małe przyjemności i czytać.