Zasady publikacji komentarzy na blogu BANDI.PL

 1. Regulamin niniejszy określa warunki uczestnictwa w dyskusji udostępnianym w serwisie Bandi.pl oraz na innych stronach umieszczonych w domenie Bandi.pl (zwane dalej „Serwis”).
 2. Dyskusja jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie przy ul. Warszawskiej 7, Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, KRS nr: 0000259978, NIP: 534-233-18-20, Regon 140606263 (zwany dalej „BANDI”).
 3. Dyskusja zostaje udostępniona użytkownikom w celu zamieszczania ich opinii i komentarzy na określone tematy oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych użytkowników. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad.
 4. Dostęp do dyskusji, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi wypowiedziami (dalej „Komentarze”) i zamieszczania własnych Komentarzy mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.
 5. Każdy użytkownik odwiedzający Serwis ma możliwość publikacji swoich Komentarzy.
 6. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa przyjęta przy publikacji Komentarza służy do oznaczania jego Komentarzy. Nazwa może składać się z dużych i małych liter, spacji oraz liczb.
 7. Każdy użytkownik Dyskusji zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz zasad. Wpisy zamieszczone przez użytkowników nie mogą zawierać:
 8. Treści sprzecznych z prawem, np. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;
 9. Treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami, a w szczególności: wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju;
 10. Treści propagujących działania prawem zakazane;
 11. Treści reklamowych, zawierających spam, wiadomości typu „łańcuszków szczęścia”;
 12. Linków prowadzących do innych stron bez uprzedniej zgody BANDI;
 13. Treści zachowań łamiących zasady netykiety.
 14. Każdy użytkownik dyskusji zamieszcza Komentarze wyłącznie na swoją odpowiedzialność. BANDI nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy zamieszczanych w dyskusji.
 15. BANDI zastrzega sobie prawo do nie opublikowania lub usunięcia opublikowanego wcześniej Komentarza, który łamie zasady Regulaminu, a w szczególności pkt. 7.
 16. BANDI zastrzega sobie prawo do blokowania niektórych użytkowników, którzy w sposób notoryczny łamią regulamin.
 17. Przy Komentarzu może zostać ujawniona część adresu IP komputera, z którego wysyłany był Komentarz. Dane użytkowników dyskusji zgromadzone przez BANDI mogą być udostępniane uprawnionym organom państwa na ich żądania na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. BANDI dołoży starań w celu ochrony danych użytkowników dyskusji, jednakże nie odpowiada za włamania hackerskie, mające na celu pozyskanie danych użytkownika.
 18. Zamieszczając Komentarz w dyskusji użytkownik udziela jednocześnie zgody na rozpowszechnianie tych Komentarzy wraz z nazwą (Nickiem) użytkownika dyskusji we wszystkich Serwisach, publikacjach i wydawnictwach wydawanych przez BANDI oraz jego bazach danych.
 19. BANDI dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego działania mechanizmu do dyskusji oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej funkcjonowania. BANDI zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisów, w ramach których funkcjonuje dyskusja w związku przeprowadzanymi przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych funkcjonalności, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakość działania mechanizmu dyskusji.
 20. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania dyskusji winny być zgłaszane na adres e-mail: [email protected] i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych), adres zamieszkania / siedziby, adres e-mail) oraz przedmiot reklamacji. Wymagane są wszystkie dane łącznie. Reklamacje będą rozpatrywane przez BANDI w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej wszystkie dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 21. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania dyskusji winny być zgłaszane administratorowi na adres [email protected]
 22. BANDI jest uprawnione do zamknięcia dyskusji oraz do zamykania, usuwania lub archiwizowania określonych Komentarzy i wątków w dyskusji w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.
 23. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania w Serwisie, tj. od 3. marca 2020 r.
 24. BANDI zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie.

Zasady publikacji komentarzy

 1. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem publikacji komentarzy na BANDI, Polityką prywatności i przestrzegaj ich zasad.
 2. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowym użytkownikiem w sieci. Ponosisz pełną odpowiedzialność prawną za swoje wypowiedzi, które naruszają dobra osobiste innych osób. Twoje wpisy naruszające zasady komentowania i Regulaminu będą usuwane, a w szczególności te, które:
  1. Zawierają groźby, treści wulgarne, obsceniczne, nienawistne, agresywne, dyskryminujące i inne tego rodzaju
  2. Obrażają i deprecjonują inne osoby ze względu na ich pochodzenie, wykonywany zawód, przekonania, wyznanie, światopogląd, wiek, płeć, czy orientację seksualną.
  3. Dotykają prywatności innych osób, naruszają ich godność, dobra osobiste, prawa autorskie i inne dobra prawem chronione.
  4. Zawierają oskarżenia, które nie są podparte dowodami w postaci ustaleń prokuratury, czy wyroków sądów.
  5. Są niezgodne z obowiązującym prawe, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  6. Zawierają wiadomości z prywatnymi adresami poczty elektronicznej, danymi osobowymi i teleadresowymi innych osób.
  7. W odniesieniu do innych uczestników dyskusji posługują się nazwiskiem, zamiast Nickiem lub imieniem.
  8. Nie są związane z tematem, tzn. nie odnoszą się do tematu artykuły, wpisu blogowego lub poruszanych w nim wątków.
  9. Zawierają materiały i linki reklamowe do innych stron bez uprzedniej zgody BANDI lub są tzw. „łańcuszkami szczęścia”
  10. Są napisane wielkimi literami, są powtórzeniem komentarza napisanego wcześniej (zakaz floodowania), są obszernym cytatem.
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu zgłaszaj administratorom na adres e-mail podany w Regulaminie.