Jakość wody w procesie produkcji kosmetyków

2015-03-10 | Surowce i szczypta chemii

Jakość wody w procesie produkcji kosmetyków

2015-03-10 | Surowce i szczypta chemii

Woda stosowana do produkcji kosmetyków jest jednym z najbardziej istotnych i wrażliwych surowców. Jej parametry mają kluczowy wpływ na jakość kosmetyków.

Aspekt jakości wody jest ważny z kilku powodów:

 • Parametry jakościowe i ilościowe wody mają istotny wpływ na stabilność produktów kosmetycznych np. emulsji (kremów) oraz skuteczność działania układów konserwujących,
  które często są wrażliwe na obecności niektórych jonów metali.
 • Zawartość niektórych jonów (większe ilości np. jonów wapnia i magnezu, chloru) mogą mieć negatywny wpływ na skórę wrażliwą
 • Bezpieczny produkt kosmetyczny musi posiadać odpowiednią jakość mikrobiologiczną. Jak wiadomo woda to często jeden z głównych składników kosmetyków. Zakażona woda zainfekuje również kosmetyk – a taki produkt stanowi poważne zagrożenie dla konsumenta. Nasza firma, spełniając wysokie standardy wytwarzania, gwarantuje uzyskanie produktu wolnego od niepożądanych zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Woda używana do produkcji kosmetyków nie może być zwykłą wodą jaką spotykamy w kranach, czy kupujemy w butelkach. Musi być czysta pod względem mikrobiologicznym i mineralnym.

Opracowany przez naszych specjalistów system uzdatniania wody gwarantuje otrzymanie wody o odpowiednich parametrach jakościowych.

W laboratorium BANDI możemy wyróżnić następujące etapy technologii oczyszczania wody:

 • Filtracja wstępna na filtrach mechanicznych i węglowych – usuwa m.in. mętność wody i chlor.
 • Zmiękczanie wody – proces ten skutecznie usuwa jony powodujące twardość wody, np. wapń i magnez, w mniejszym stopniu żelazo i mangan.
 • Trzy poziomy filtracji: dwa filtry polimerowe o różnej średnicy wypełnienia oczyszczają wodę z najdrobniejszych zanieczyszczeń mechanicznych takich jak rdza, pyły, osady. Filtr węglowy oczyszcza wodę z chloru, związków wielopierścieniowych, usuwa nieprzyjemny smak, zapach wody. Filtracje te usuwają jony żelaza – przygotowując wodę do procesu odwróconej osmozy.
 • Bardzo istotnym etapem jest odwrócona osmoza, która polega na przepuszczeniu wody wstępnie oczyszczonej pod wysokim ciśnieniem przez specjalną membranę, wykorzystując zjawisko półprzepuszczalności błony osmotycznej. Za pomocą tej metody uzyskuje się redukcję zanieczyszczeń rzędu 99,0 – 99,8%. Wysokiej jakości woda uzyskana w ten sposób pozbawiona jest azotanów, metali ciężkich, benzenu, fenoli i pierwiastków promieniotwórczych.
 • Jednym z końcowych etapów jest odgazowanie wody na specjalnym filtrze, który usuwa substancje lotne i gazy, które mogły się przedostać przez błonę osmotyczną.
 • Ostatnim etapem procesu oczyszczania wody jest lampa UV. Usuwa ona z wody mikroorganizmy takie jak bakterie, grzyby, wirusy.

Otrzymana w wyniku procesu oczyszczania woda nie może być długo przechowywana – ze względu na ryzyko zakażenia mikrobiologicznego powinna być niezwłocznie wykorzystana do procesu produkcji kosmetyków.

Stały monitoring jakości wody

Parametry wody do produkcji są regularnie przez nas monitorowane. Kontroli poddaje się wodę wejściową – wodociągową oraz wodę oczyszczoną, używaną do procesu produkcji. Oprócz świadomości o istocie badań obligują nas do tego polskie prawo oraz Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP).

Odpowiednio oczyszczona woda produkcyjna ma bezpośrednie przełożenie na wysoką jakość naszych kosmetyków i bezpieczeństwo ich stosowania, co jest doceniane przez naszych klientów.

Komentarze

BANDI Professional

BANDI Professional

polskie kosmetyki profesjonalne w salonach kosmetycznych od 30 lat

Już ponad 30 lat minęło, od kiedy powstał pierwszy krem BANDI. Rozpoczęliśmy działalność w 1986 roku. Jesteśmy polską firmą rodzinną założoną przez pasjonatkę kosmetologii Bogdę Draniak, a prowadzoną dziś przez jej córkę, Joannę Draniak-Kicińską.