Powrót na górę strony

OK
Bandi Proffessionaldr Skin - nasza nowa marka
zaloguj się
Poznaj nową linię do ciałaProdukty z krótszą datą ważności -50%
 

Praca

2023-05-18

Magazynier

Miejsce pracy: Czosnów (woj. mazowieckie)

Obowiązki

1. Zapewnienie prawidłowości wysyłek według harmonogramu
2. Zapewnienie prawidłowości ustawienia produktów w magazynie
3. Utrzymanie porządku stanowiska pracy
4. Rejestracja ruchów magazynowych

Wymagania

1. Znajomość zasad magazynowania
2. Znajomość obsługi komputera

Oferujemy

1. Pracę w prężnie rozwijającej się rodzinnej firmie o stabilnej pozycji rynkowej (ponad 30 lat na rynku)
2. Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od wyników (umowa o pracę + premia)
3. Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny) na adres: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności BANDI Cosmetics Sp. z o.o. oraz klauzulą informacyjną oraz dopisanie następującej klauzuli: „Oświadczam iż zapoznałem/am się z polityką prywatności BANDI Cosmetics Sp. z o.o. oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w tym zakresie.”

 

2022-05-16

Logistyk

Oferujemy stabilne zatrudnienie, w przyjaznej atmosferze pracy oraz za wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji, umiejętności oraz osiągnięć na stanowisku.

Wymagania

  • wykształcenie - licencjat,
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
  • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu, zarządzania przepływem zasobów pod wytwarzanie produktów gotowych,
  • znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel), ewentualnie także programów magazynowych oraz  podstawowych zasad fakturowania sprzedaży,
  • bardzo dobra organizacja pracy, skrupulatność, otwartość na zmiany,
  • zrozumiała, konkretna i jakościowa komunikacja z partnerami firmy i współpracownikami, umiejętności interpersonalne na wysokim poziomie,
  • mile widziane doświadczenie w obszarze logistyki, dostaw i pokrewnych oraz znajomość podstawowych procedur celnych, wysyłkowych za pośrednictwem portali kurierskich,
  • doświadczenie w branży kosmetycznej lub farmaceutycznej będzie dodatkowym atutem.


 

2015-06-08

KLAUZULA INFRMACYJNA

BANDI COSMETICS Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie,  ul. Warszawska 7, 05-152 Czosnów, KRS: 0000259978, (zwaną Administratorem) informuje Pana/ Panią, iż:

I.	Dane są przetwarzane celem prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 1b, 1c oraz 1f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie rekrutacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała skorzystanie z Pana/Pani kandydatury zwarcie;

II.	Posiada Pani/Pan prawo:
a)	dostępu do treści swoich danych,
b)	sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
c)	żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d)	prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e)	przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,
f)	do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

III.	Administrator będzie od Pana/Pani pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

IV.	Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem współpracowników świadczących usługi związane w szczególności z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, w tym współpracowników z zakresu obsługi IT w przypadku korzystania z elektronicznych środków komunikacji, oraz dostawców usług Administratora,

V.	Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO;

VI.	Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

VII.	Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji oraz do 90 dni od jej zakończenia, a także przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

VIII.	Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

IX. Z Polityką prywatności BANDI Cosmetics SP. z o.o. mogą się Państwo zapoznać na stronie: www.bandi.pl/politprywLogo BANDI
Dołącz do grona miłośników #mojebandiZapisz się do newslettera już teraz i skorzystaj 
z 15% rabatu na pierwsze zakupy!