OK
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego oraz przyjmującym zamówienie jest: BANDI Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, przy ul. Warszawskiej 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr 0000259978, REGON: 140606263, NIP: 534-233-18-20, kapitał zakładowy 400000 zł zwana w dalszej części Regulaminu BANDI Cosmetics Sp. z o.o. 

 2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

Kliencie – należy go rozumieć jako podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego należącego do BANDI Cosmetics Sp. z o.o.

Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Internet przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. celem sprzedaży asortymentu.

Koncie – należy przez to rozumieć indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym. Założenie oraz utrzymanie Konta jest bezpłatne.

Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. usługę zapewniającą Klientom kontakt poprzez:

  1. infolinię pod nr. 22 112 50 40,

  2. pocztę elektroniczną pod adresem: bok@bandi.pl,

  3. a także w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie BANDI Cosmetics Sp. z o.o.

Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek polegający na uniemożliwieniu korzystania z Konta w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zakres praw i obowiązków Klientów.

Umowie – stosunek umowny zawarty pomiędzy Klientem i BANDI Cosmetics Sp. z o.o. nawiązany poprzez przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu. Nieprzyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości uzyskiwania dostępu do usług oraz korzystania z nich.

Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niniejszego Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, płatności za zakupione produkty, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Sklep Internetowy. Zamówienia można składa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 2. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

 3. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W zamówieniu Klient:

  1. dokonuje wyboru zamawianych towarów,

  2. dokonuje wyboru sposobu dostawy,

  3. podaje adres dostawy oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

  4. dokonuje wyboru sposobu płatności,

  5. ma możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od BANDI Cosmetics Sp. z o.o. 

 4. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie), że zamówienie dotarło do BANDI Cosmetics Sp. z o.o.

 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 7. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. nie będzie mogło go zrealizować (np. towar jest niedostępny), BANDI Cosmetics Sp. z o.o. ma obowiązek powiadomienia o tym Klienta i zwrócić wpłacone przez niego pieniądze, w terminie do czternastu dni (chyba, że BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zaproponuje Klientowi inny produkt i Klient będzie zainteresowany zamianą).

 

III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH/ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może zmienić lub anulować zamówienie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, aż do momentu jego skompletowania przez Bandi.

 

IV. CENY TOWARÓW

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.bandi.pl i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie BANDI Cosmetics Sp. z o.o. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od BANDI Cosmetics Sp. z o.o. Kody rabatowe posiadają okres ważności w czasie którego, Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

 5. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zobowiązane jest dostarczyć towary zamówione przed ich wycofaniem albo postępować zgodnie z zapisem części II ust. 7 powyżej.

 6. Promocje w BANDI Cosmetics Sp. z o.o. nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  1. gotówką. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

  2. przelewem bankowym lub kartą płatniczą (poprzez system płatności PayPal lub Dotpay). Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.

 2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą (poprzez system płatności PayPal lub Dotpay). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.

 3. Należność w formie przedpłaty przelewem należy uregulować na konto BANDI Cosmetics Sp. z o.o.:

  BANDI Cosmetics Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 7
  05-152 Czosnów

Credit Agricole Bank Polska S.A.: 65 1940 1076 3014 1544 0000 0000
 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty przelewem bankowym lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zamówiony towar, na wskazane przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. konto bankowe, w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia, że zamówienie dotarło do BANDI Cosmetics Sp. z o.o. W przypadku nieuiszczenia przez zobowiązanego Klienta należnej ceny w powyżej wskazanym terminie, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie zawiadomiony.

 

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

 1. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), numeru telefonu, adresu email. W przypadku wyboru opcji dostawy za pomocą InPost Klient jest zobowiązany do wskazania wybranego przez siebie paczkomatu.

 2. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 1-2 dni robocze.

 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub firmy InPost.

 4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

  1. firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy,

  2. InPost, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy,

  3. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 1-3 dni robocze.

 5. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:

  1. firma kurierska: przewidywany czas dostawy: 2-10 dni roboczych,

  2. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 14 dni roboczych.

 6. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:

  1. firma kurierska: przewidywany czas dostawy: 10 dni roboczych,

  2. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 21 dni roboczych.

 7. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

VII. KOSZT PRZESYŁKI

 1. W przypadku zamówień z dostawą na terytorium Polski koszt dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru oraz stawek przewoźnika. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu odbioru przy składaniu zamówienia.

 2. Przy zamówieniach powyżej 200 zł z dostawą na terenie Polski BANDI Cosmetics Sp. z o.o. nie nalicza opłaty za wysyłkę.

 3. Bez względu na wysokość zamówienia, do zamówień realizowanych poza terytorium Polski:

  1. Na terytorium Unii Europejskiej (poza Maltą oraz Cyprem) i Wielkiej Brytanii, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. dolicza koszt wysyłki według stawek bazujących na ofercie firmy kurierskiej. W trakcie finalizowania zamówienia, po dokonaniu wyboru kraju dostawy, pojawi się informacja z kosztem przesyłki wraz z informacją o kwocie, powyżej której przesyłka jest darmowa do danego kraju,

  2. Na terytorium poza Unię Europejską oraz terytorium Malty i Cypru, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. dolicza koszt wysyłki według oferty Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej. Po sfinalizowaniu zamówienia, BOK przedstawi na podany przez Klienta adres mailowy ofertę obejmującą i wskazującą koszt zamówienia oraz dostawy. W takim przypadku, Klient powinien skontaktować się z BOK oraz potwierdzić zamówienie i dostawy w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak takowego potwierdzenia w terminie, postrzegany będzie jako rezygnacja z zamówienia.

 

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu Internetowego oraz przy składanym zamówieniu.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać do BOK.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji BANDI Cosmetics Sp. z o.o.zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Klienta, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. pozostawi ją bez rozpoznania. Wobec powyższego, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. prosi każdorazowo o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, a także adres e-mail, adres lub numer telefonu oraz zwięzłe określenie zaistniałego problemu.

 5. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do BANDI Cosmetics Sp. z o.o. dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta w sposób analogiczny do zgłoszonej reklamacji lub w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji.

 7. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

 8. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko BANDI Cosmetics Sp. z o.o. w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

 9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK.

 10. Klient może:

  1. skierować odwołanie od decyzji BANDI Cosmetics Sp. z o.o. bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,

  2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – BANDI Cosmetics Sp. z o.o. niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem albo niebędący Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność BANDI Cosmetics Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 3. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROT TOWARU

 1. Klient będący konsumentem albo będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki nie podając przyczyny. Pozostałym Klientom, niż ci wskazani powyżej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:

  1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  3. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 3. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z dedykowanymi do niego prezentami.

 1. Aby odstąpić od umowy Klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz zwrotu towaru dołączany jest do zamówienia, można również skorzystać ze wzoru umieszczonego tutaj. Oświadczenie należy przesłać do BOK.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient zwraca towar na adres:
  BANDI Cosmetics Sp. z o.o., ul. Warszawska 7, 05-152 Czosnów.

 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

 4. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.

 5. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o.). Zwrotu płatności BANDI Cosmetics Sp. z o.o. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym BANDI Cosmetics Sp. z o.o. została poinformowane przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) BANDI Cosmetics Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem BANDI Cosmetics Sp. z o.o. jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klientów.

 2. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. niniejszym uprzedza Klientów, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych Osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności.

 3. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, iż:

  1. Dane osobowe są przetwarzane celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której Klient jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, w tym usług na podstawie art. 6 ust. 1b oraz 1f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu BANDI Cosmetics Sp. z o.o. w szczególności celem wykonania umowy, prowadzenia dokumentacji przewidzianej przepisami prawa kosmetycznego, obronie praw, prowadzeniu statystyk oraz archiwizacji, co będzie wynikało z prawnie uzasadnionego interesu BANDI Cosmetics Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  2. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia Umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym będzie uniemożliwiała zawarcie umowy sprzedaży.

  3. Klient, z uwzględnieniem ciążących na BANDI Cosmetics Sp. z o.o. obowiązków prawnych, posiada prawo:

   1. dostępu do treści swoich danych,

   2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

   3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

   5. przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,

   6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta (sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych można wnieść w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją),

  4. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem współpracowników BANDI Cosmetics Sp. z o.o. w szczególności związanych z bezpośrednią obsługą Klienta oraz świadczącym usługi informatyczne, dostawców usług BANDI Cosmetics Sp. z o.o. niezbędnych do realizacji usług w ramach Umowy (podmiotów uczestniczących w procesach niezbędnych do wykonania umowy, usług płatniczych, usług świadczonych drogą elektroniczną, usług dostawy towaru), organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne.

  5. BANDI Cosmetics Sp. z o.o.  nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (szczególnie dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji) oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (tj. 6 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub zrealizowania umowy zlecenie z uwagi na brzmienie art. 118 Kodeksu Cywilnego albo 3 lata licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub zrealizowania umowy zlecenie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej z uwagi na brzmienie art. 118 Kodeksu Cywilnego).

  7. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. nie zamierza dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, względem Klientów.

  8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

XI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność BANDI Cosmetics Sp. z o.o. lub są przez nią publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.

 2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. bez pisemnej zgody jest zabronione.

 

XII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Z ważnych przyczyn (takich jak choćby zmiana przepisów prawa) BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie sprzedaży kosmetyków i zasad korzystania z tychże.

 2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila oraz komunikatu dostępnego na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie każdorazowo w odpowiedniej zakładce strony internetowej.

 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Klient nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail. Oświadczenie należy wysłać do BOK.

 4. Wypowiedzenie nowej wersji Regulaminu spowoduje usunięcie konta Klienta.

 5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

XIII. KONTO

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. nie odpowiada za działania wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta (szczególnie za brak dostępu Klienta do Internetu lub brak kompatybilności Konta z urządzeniem Klienta), a także nie ponosi kosztów umożliwiających techniczne skorzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego.

 2. Klient jest świadomy, że:

  1. aby korzystać z funkcjonalności Sklepu internetowego, Klient musi być zalogowany;

  2. Klient zawsze ma prawo do zmiany hasła;

  3. Klient zobowiązany jest dołożyć starań w zakresie nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim,

  4. przedstawienie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług,

  5. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, Regulaminu.

 1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. ma prawo do zablokowania konta Klienta.

 2. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  1. zablokowania Konta Klienta, szczególnie w przypadkach wskazanych w części XIII Regulaminu,

  2. tymczasowego zawieszenia uprawnienia Klienta do korzystania z Konta jeśli posiada uzasadnione podejrzenia naruszenia przez Klienta przesłanek wskazanych w części XIII Regulaminu, do czasu wyjaśnienia sprawy,

  3. podjęcia działań prowadzących do naprawienia poniesionych przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. strat powstałych ze względu na przypadki wskazane w części XIII Regulaminu.

 3. Funkcjonalność Konta pozwala dokonywać oceny produktów zakupionych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Klient uprawniony jest do wystawienia komentarza wedle swojej oceny produktu. Niemniej jednak, Klient zobowiązany jest do poszanowania obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz Regulaminu. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jednostronnej moderacji komentarzy, szczególnie tych naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub Regulamin, czy też podczas reorganizacji lub zmian w Sklepie internetowym.

 

XIV. ODR

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż celem niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez Internet sporów między Klientem a BANDI Cosmetics Sp. z o.o. powstałych w związku z umową sprzedaży, Klient ma prawo skorzystać z europejskiej platformy ODR (zwanej dalej „platformą ODR”), dostępnej tutaj.

 2. ODR ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z wszelkich internetowych umów zawieranych między Klientem a BANDI Cosmetics Sp. z o.o. w ramach umowy sprzedaży, przy czym rozstrzyganie sporu odbywa się poprzez interwencję podmiotu ADR wpisanego do wykazu zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2013/11/UE i obejmuje wykorzystanie platformy ODR.

 3. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. informuje, iż w razie jakichkolwiek uwag lub wątpliwości w zakresie sporów lub ODR, prosi Klientów o kontakt z BOK, w tym na wskazany powyżej adres mailowy, tj. bok@bandi.pl, który to adres mailowy wykorzystywany będzie w razie sporu prowadzonego za pośrednictwem ODR.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. informuje, iż może organizować w Sklepie internetowym promocje lub konkursy. Każdorazowy spis wszystkich aktualnych promocji lub konkursów wraz z regulaminami tychże dostępny jest tutaj. Brak aktualnych promocji lub konkursów nie uprawnia Klienta do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na tej podstawie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020

 4. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Wersja do druku