OK
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  

Adresat:

BANDI Cosmetics Sp. z o.o.

ul. Warszawska 7

05-152 Czosnów

e-mail: sklep@bandi.pl

Tel. (+48 22) 112 50 40

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy:

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów):

 

Adres konsumenta(ów):

 

 

Podpis konsumenta(ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

Data(*):

* - Niepotrzebne skreślić

Wersja do druku


Logo BANDI
Dołącz do grona miłośników #mojebandiZapisz się do newslettera już teraz i skorzystaj z
15% rabatu na pierwsze zakupy!