Zaloguj się
EN PL SKLEP

Praca

2019-11-25

Przedstawiciel Handlowy woj. pomorskie

Obowiązki


1. Aktywne pozyskiwanie klientów (salony kosmetyczne)
2. Sprzedaż profesjonalnych produktów BANDI
3. Doradztwo i budowanie trwałych relacji z klientami
4. Budowanie pozytywnego wizerunku marki BANDI i zapewnienie odpowiedniej ekspozycji
5. Obsługa lokalnych sieci handlowych
6. Udział w targach branżowych i organizowanie szkoleń produktowych


Co oczekujemy


1. Doświadczenia w branży i sprzedaży bezpośredniej (mile widziane)
2. Samodzielności i inicjatywy w działaniu
3. Bardzo dobrej organizacji pracy
4. Motywacji do osiągania celów
5. Komunikatywności i umiejętności budowania relacji
6. Prawa jazdy kat. B


Co oferujemy


1. Pracę w prężnie rozwijającej się rodzinnej firmie o stabilnej pozycji rynkowej (ponad 30 lat na rynku)
2. Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od wyników (umowa o pracę + prowizja)
3. Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole
4. Możliwość zdobywania doświadczenia w branży beauty i rozwoju zawodowego
5. Pełen pakiet narzędzi do pracy (samochód służbowy, laptop, telefon)

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny) na adres: rekrutacja@bandi.pl

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności BANDI Cosmetics Sp. z o.o. oraz klauzulą informacyjną oraz dopisanie następującej klauzuli: „Oświadczam iż zapoznałem/am się z polityką prywatności BANDI Cosmetics Sp. z o.o. oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w tym zakresie.”

2019-11-19

Szkoleniowiec

Opis stanowiska

• prowadzenie szkoleń i konsultacji kosmetycznych na terenie całej Polski,
• realizowanie wizyt konsultacyjno/szkoleniowych u klientów kluczowych przedsiębiorstwa,
• reprezentacja firmy na targach branżowych i innych eventach firmowych,
• wsparcie kierownika ds. kluczowych klientów w realizacji planu sprzedażowego zgodnie z przyjętą strategią handlowo-marketingową przedsiębiorstwa,
• bieżące raportowanie powierzonych obowiązków w systemie CRM przedsiębiorstwa,
• przygotowywanie artykułów, tekstów eksperckich do prasy, na www i do mediów społecznościowych,
• wystąpienia publiczne w roli kosmetologa marki BANDI (konferencje, radio, telewizja itp.).

Wymagania

• wykształcenie kosmetyczne lub kosmetologiczne,
• umiejętność organizacji i prowadzenia szkoleń,
• dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i w branży (mile widziane),
• samodzielność i inicjatywa w działaniu,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• wysoka kultura osobista, komunikatywności i umiejętności budowania relacji,
• prawo jazdy.

Oferujemy

• pracę w prężnie rozwijającej się rodzinnej firmie o stabilnej pozycji rynkowej (ponad 30 lat na rynku),
• elastyczny czas pracy i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
• możliwość kreowania i wdrażania własnych pomysłów,
• przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole,
• możliwość zdobywania doświadczenia w branży beauty i rozwoju zawodowego,
• pełen pakiet narzędzi do pracy (samochód służbowy, laptop, telefon).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: jolanta.gralewska@bandi.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych:

"Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę dla BANDI Cosmetics Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych ich poprawiania i usunięcia".

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest BANDI Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie przy ulicy Warszawskiej 7


 

2019-08-06

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko w naszej firmie

2015-06-08

KLAUZULA INFRMACYJNA

BANDI COSMETICS Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie,  ul. Warszawska 7, 05-152 Czosnów, KRS: 0000259978, (zwaną Administratorem) informuje Pana/ Panią, iż:

I.	Dane są przetwarzane celem prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 1b, 1c oraz 1f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie rekrutacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała skorzystanie z Pana/Pani kandydatury zwarcie;

II.	Posiada Pani/Pan prawo:
a)	dostępu do treści swoich danych,
b)	sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
c)	żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d)	prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e)	przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,
f)	do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

III.	Administrator będzie od Pana/Pani pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

IV.	Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem współpracowników świadczących usługi związane w szczególności z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, w tym współpracowników z zakresu obsługi IT w przypadku korzystania z elektronicznych środków komunikacji, oraz dostawców usług Administratora,

V.	Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO;

VI.	Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

VII.	Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji oraz do 90 dni od jej zakończenia, a także przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

VIII.	Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

IX. Z Polityką prywatności BANDI Cosmetics SP. z o.o. mogą się Państwo zapoznać na stronie: www.bandi.pl/politpryw

Znajdź nas ...