REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BANDI.PLI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego bandi.pl oraz przyjmującym zamówienie jest: BANDI Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, przy ul. Warszawskiej 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr 0000259978, REGON: 140606263, NIP: 534-233-18-20, kapitał zakładowy 400000 zł zwana w dalszej części Sklepem bandi.pl.
  Kontakt do Sklepu bandi.pl:
  BANDI Cosmetics Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 7
  05-152 Czosnów
  tel: (+48 22) 112 50 40
  fax: (+48 22) 112 50 41
  e-mail: [email protected]
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bandi.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym bandi.pl, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, płatności za zakupione produkty, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego bandi.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. Sklep bandi.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.bandi.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 3. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W zamówieniu Klient:
  • dokonuje wyboru zamawianych towarów
  • dokonuje wyboru sposobu dostawy
  • podaje adres dostawy oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)
  • dokonuje wyboru sposobu płatności
  • ma możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu bandi.pl
 4. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie), że zamówienie dotarło do Sklepu bandi.pl.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 7. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sklep bandi.pl nie będzie mógł go zrealizować (np. towar jest niedostępny), Sklep bandi.pl ma obowiązek powiadomić o tym Klienta i zwrócić wpłacone przez niego pieniądze, w terminie do czternastu dni (chyba, że Sklep zaproponuje Klientowi inny produkt i Klient będzie zainteresowany zamianą).

III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH/ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może zmienić lub anulować zamówienie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem (+48 22) 112 50 40.

IV. CENY TOWARÓW

 1. Sklep bandi.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.bandi.pl i oferuje towary za pośrednictwem internetu.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu bandi.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu bandi.pl. Kody rabatowe posiadają okres ważności w czasie którego, Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 5. Sklep bandi.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 6. Promocje w Sklepie bandi.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • gotówką. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.
  • przelewem bankowym lub kartą płatniczą (poprzez system płatności PayPal lub Dotpay). Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep bandi.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.
 2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą (poprzez system płatności PayPal lub Dotpay). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep bandi.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.
 3. Należność w formie przedpłaty przelewem należy uregulować na konto BANDI Cosmetics Sp. z o.o.: BANDI Cosmetics Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 7
  05-152 Czosnów
  Credit Agricole Bank Polska S.A.: 65 1940 1076 3014 1544 0000 0000
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty przelewem bankowym lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zamówiony towar, na wskazane przez sklep bandi.pl konto bankowe, w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia, że zamówienie dotarło do sklepu bandi.pl. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego Klienta należnej ceny w powyżej wskazanym terminie, Sklep bandi.pl ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i anulowania zamówienia, o czym klient zostanie zawiadomiony.

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

 1. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), numeru telefonu, adresu email. W przypadku wyboru opcji dostawy za pomocą InPost Klient jest zobowiązany do wskazania wybranego przez siebie paczkomatu.
 2. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 1-2 dni robocze.
 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej ,Firmy Kurierskiej lub firmy InPost.
 4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
  • Firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy
  • InPost, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy
  • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 1-3 dni robocze
 5. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:
  • Firma kurierska: przewidywany czas dostawy: 2-10 dni roboczych
  • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 14 dni roboczych
 6. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:
  • Firma kurierska: przewidywany czas dostawy: 10 dni roboczych
  • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 21 dni roboczych
 7. Sklep bandi.pl zobowiązuje się zrealizować zamówienie najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia jego złożenia.
 8. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

VII. KOSZT PRZESYŁKI

 1. W przypadku zamówień z dostawą na terytorium Polski koszt dostawy wynosi:
  - Odbiór osobisty - 0,00 zł - Kurier - 14,00 zł - Poczta - 9,00 zł - InPost - 9,00 zł
 2. Przy zamówieniach powyżej 300 zł z dostawą na terenie Polski Sklep bandi.pl nie nalicza opłaty za wysyłkę.
 3. Do zamówień realizowanych poza terytorium Polski bez względu na wysokość zamówienia Sklep bandi.pl dolicza koszt wysyłki według cennika Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.
 4. Sklep bandi.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę umieszczając stosowną informację na stronach bandi.pl.

VIII. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep bandi.pl. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]) lub telefonicznie (+48 22) 112 50 40 lub listownie na adres: Warszawska 7, 05-152 Czosnów.
 2. Sklep bandi.pl w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep bandi.pl Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres: BANDI Cosmetics Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 7
  05-152 Czosnów
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep bandi.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep bandi.pl zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu bandi.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 6. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROT TOWARU

 1. W Sklepie bandi.pl Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki nie podając przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Aby odstąpić od umowy Klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz zwrotu towaru dołączany jest do zamówienia, można również skorzystać ze wzoru umieszczonego tutaj. Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]) lub listownie na adres: Warszawska 7, 05-152 Czosnów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient zwraca towar na adres Sklepu:
  BANDI Cosmetics Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 7
  05-152 Czosnóww
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 6. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.
 7. Sklep bandi.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep bandi.pl). Zwrotu płatności Sklep bandi.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sklep bandi.pl dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Sklep bandi.pl został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) Sklep bandi.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem BANDI Cosmetics Sp. z o.o. jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klientów.

 2. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. niniejszym uprzedza Klientów, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych Osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://www.bandi.pl/sklep/page.php?id=3

 3. Rejestrując się w Sklepie bandi.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie bandi.pl.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji usług sprzedaży produktów, a także jeśli Klient wyrazi zgodę, usług marketingowych. 

 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera lub poczty, Sklep bandi.pl, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Klientem umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy, przekaże dane osobowe Klienta, firmie kurierskiej lub firmie świadczącej usługi pocztowe (w zależności od wyboru sposobu dostawy przez Klienta), wraz ze zleceniem dostawy. 

 6. Za wyjątkiem wskazanym w ust. 5 niniejszego punktu, sklep bandi.pl nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania.

XI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność Sklepu bandi.pl lub są przez nią publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.
 2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez BANDI Cosmetics bez pisemnej zgody jest zabronione.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bandi.pl. Klienci posiadający konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez sklep.bandi.pl poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sklep.bandi.pl w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy oraz spowoduje usunięcie konta Klienta.

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.